Юмейхо център Виктория

Yumeiho

Юмейхо център Виктория е създаден на 01.04.2007 от Стефан Божилов – притежаващ VI дан (степен) в Юмейхо.

Основната цел на Юмейхо център Виктория е да помага на хората да бъдат здрави, млади и красиви.

В центъра е изградена Школа по Юмейхо, на успешно завършилите, се издават сертификати и оригинални японски дипломи.
В Юмейхо център Виктория се провеждат семинари за повишаване на квалификацията.

http://bozhilov.bg/
Share