Теофана Манева

Teofana_Maneva_print-small

Теофана Манева е завършила валдорфска педагогика в Мадрид, Испания. След завръщането си в България с група педагози основава първата валдорфска детска градина „Златно зрънце”. Работи като педагог и председател на Сдружение „Приятели на валдорфската педагогика”. През 2011 първите родители от детската градина решават децата им да продължат да се възпитават и обучават по тази система. Те създават сдружение „Училище за нашите деца”, носител на лиценза за първото в България валдорфско училище – „Проф. Николай Райнов”. Теофана Манева, помагайки на инициативата, се присъединява към екипа им и в момента работи като педагогически директор в училището, и детската градина към него.

Изкуството да възпитаваш – валдорфска педагогика

Във валдорфската педагогика целият педагогически подход се гради на срещата между учителя и детето. Тази среща Рудолф Щайнер нарича „изкуството да се възпитава”.

Педагогът трябва да бъде творец, да знае в какъв етап от развитието си се намират децата, от какво имат нужда и как да им помогне.

  • Какви са етапите на развитие на детето и как валдорфската педагогика е съобразена с тях?
  • Да възпитаме първо означава да се самовъзпитаваме. Как можем да станем по-съзнателни за нашето поведение, заставайки пред децата?
  • Имат ли днес децата право на детство и какви са най-честите нарушения в развитието им?
  • На училище ходи целият човек, а не само главата му. Каква е бъдещата мисия на педагогиката?
Share