Поли Фистолера

Поли 3

Поли Фистолера е единственият лицензиран специалист в тестването, анализа и оценката на емоционалната интелигентност за Балканския полуостров от MHS Canada. Притежава дългогодишен международен опит в областта на психологията, коучинга, социалната и емоционална интелигентност, НЛП, подбор на персонал, натрупан в множество страни, между които Италия, Швейцария и Сингапур. Сертифицирана в администрирането на тестовете за оценка на емоционалната интелигентност EQi 2.0 на работното място, лидерско поведение и EQi 360 с обратна връзка.

Вече 14 години работи, помагайки на хората да опознават себе си, да постигат целите си, да превръщат мечтите си в преживелищна реалност. В частна практика от 2005 година, тя работи с клиенти от корпоративния свят, сферата на образованието, както и частни клиенти, които са нетърпеливи да пораснат емоционално и да намерят своето хармонично място в света. Работи индивидуално, с двойки и групи, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Използва различни методи от психологията, психотелесната психотерапия, мотивационен коучинг, социална и емоционална интелигентност, персонални програми за растеж, както и тренинги за корпоративно образование.

След 17 годишно отсъствие от България, през 2012 се завръща и създава BISEI – Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност. Мисията на института е да популяризира концепцията за ЕИ като неразделна част от ежедневният ни живот.

Емоционалната Интелигентност или това, което не ни учат в училище.

Ние всички познаваме някой, който е изключително умен, но не може да се справя адекватно с живота. Блестящ студент, който отпада от университета, или невероятно интелигентен работник, който изглежда не може да напредне в компанията. От контакта с тях знаем, че имат много добро или високо интелектуално ниво, но това не изглежда да е достатъчно, за да се гарантира успех. И в същото време, най-вероятно можем да опишем в някаква форма защо смятаме, че тези хора не са успешни. Нашите описания ще включват някои черти или поведения, които нямат нищо общо с интелигентността.

С течение на времето, учените започват да изследват защо стандартната интелигентност, не е достатъчна, за да се предскаже успеха на индивида. Стига се до заключението, че има и друг тип интелигентност, която не е свързана с коефициентa на интелекта (IQ) – емоционалната интелигентност(EI) измервана с коефициента на емоциите(EQ).

Емоционалната интелигентност е сравнително нов обект на проучване, макар че неговите корени датират от времето на Дарвин, който постулира, че емоционалното изразяване е от съществено значение за оцеляването. Но какво имаме предвид, когато говорим за емоционална интелигентност?

Този семинар ще ви отговори на този въпрос и ще ви даде познания за:

  • Емоциите и нашият мозък
  • Защо са важни емоциите?
  • Какво е емоционална интелигентност (ЕИ)?
  • Приложението на ЕИ в личния и професионалния живот
  • Как се измерва ЕИ? Моделът на Д-р Рувен Бар-Он
  • Примери от ежедневието

Възползвайте се от възможността да откриете пътя на емоциите и уменията, които са свързани с тях.

Share