Елица Великова

Елица Великова

Елица Великова е преподавател по Експресивна Арт терапия в НБУ и води курсове към Истанбулската Филмова Академия. Има магистърска степен по Експресивна арт терапия от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK. Работи като терапевт с деца, възрастни и групи както в България, така и в други страни по света.

Среща с вътрешния творец

Как да постигнем по-голяма съзидателност и разгръщане на творческия потенциал?

Понякога долавяме, че имаме творческа енергия, но не успяваме да се реализираме пълноценно. Имаме мечти да създаваме, искаме животът ни да е цветен и смислен. Спохождат ни великолепни идеи, имаме визия за творчески проекти, често копнеем да се занимаваме с изкуство, музика, да пишем или да творим с ръцете си. Но никога не реализираме вътрешните си пориви.

В тази практическа лекция ще открием:

  • Някои от бариерите, които стоят на пътя на нашата съзидателност.
  • Ще разберем как да започнем да изравяме собствения си потенциал.
  • Ще се научим да разпознаваме, развиваме и подкрепяме твореца в себе си.
  • Ще използваме методите на арт терапията за самопознание и себеизразяване
  • Ще си припомним копнежа на сърцето си за духовно съществуване, вътрешна свобода, красота и смисъл.

В тази лекция ще изживеем една интензивна и дълго чакана среща със своя вътрешен творец – с онази най-съкровена част от нас, която е наша същност, наше рождено право, наша свобода.

 

Share