Д-р Марчин Илиев

д-р Марчин Илиев

Д-р Марчин Илиев е хипнотерапевт, рейки мастер, специалист по личностно развитие. Завършил е Пловдивския Медицински Институт и е работил в системата на Спешна Медицинска Помощ. Специализирал Хипноза и Хипнотерапия в Денвър, щата Колорадо, САЩ. Освен Части, Алхемична, Гещалт, НЛП и Ериксонова хипнотерапии, сертифициран е по Съдебна хипноза, Терапия чрез движение на очите, Клетъчно лечение, Техника за емоционална свобода, лечение чрез Звук и Светлина и Хо’опонопоно.

Хипноза, Хипнотерапия и Хипноанализа

Какво е хипноза. Митове и заблуди свързани с нея. Нива на хипноза и ултра дълбока хипноза. Самохипноза. На какво е способна и каква е терапевтичната стойност на хипнозата.

Хипнотерапия при тежки заболявания като рак и хронични заболявания. Хипноанализа – отговор на въпроса дали можем да се излекуваме от всичко, независимо колко е напреднала болеста. Някой от не терапевтичните аспекти на хипнозата.

Въпроси и отговори.

  • Kакво ни казва подсъзнанието когато ни разболява?
  • Защо болеста е послание, а не наказание?
  • Истинското значение на прошката и защо ни е трудно да простим?
  • Какво значи дълбока трансформация и как да преодолеем страха от промянaта?
  • Защо мотивацията е движещата сила в личностното ни развитие?
  • Какви облаги получаваме, за да си останем болни?
  • Защо няма абсолютно зло и колко е важен този факт за здравето ни?
  • Защо има чудодейни изцеления и как да си създадем личното чудо?


Share