Валентин Илиев

Валентин Илиев

Нали знаете: Духът чука три пъти. И при мен беше така. Първият път Оренда беше моя дар, вторият път се превърна в изпитание, а третият път вече беше Път. И тъй като знам, че Пътят е личен, няма да разказвам за мен, но мога да ви разкажа за Силата… Ако искате да видите символите, влезте на www.orenda.bg

ОРЕНДА – личната сила и дванайсетте символа, дошли на българска земя.

Най-древният народ е пазител на най-древното знание. Българите ли пазят ОРЕНДА, или ОРЕНДА пази българите? Какво всъщност е ОРЕНДА? Някои я наричат Дъхът на Бога, други Небесен водач, християните Светия дух, а ние българите – Лична сила. Каква е връзката на ОРЕНДА с Българският корен? Какво е работа с енергийния двойник? Свещената геометрия и какво представляват символите ОРЕНДА?:

  • Код на символите
  • Манди и словесни ключове
  • Местоположение в тялото и предназначение
  • Навлизане в символа

Здравето и радостта – Всичко е въпрос на Лична сила!

Share