Бизнес Ефект

Business effect

Бизнес Ефект повишава ефективността на хората, екипите и организацията чрез анализ, консултинг и обучение. Областите на компетентност на компанията са:

 • Организационна психология
 • Управление на човешките ресурси
 • Мениджмънт
 • Финанси и икономика
 • Продажби

Бизнес Ефект е представител за България на TTI SUCCESS INSIGHTS, световно утвърдена компания, предлагаща комплекс от прецизни он-лайн инструменти за измерване на ценности, поведенчески стилове, емоционална интелигентност и други.

Ако търсите:

 • Себепознание
 • Личностно развитие
 • Професионално развитие
 • Кариерна промяна

Ако искате да разберете:

 • Какъв е естественият ви и адаптиран поведенчески стил
 • Защо реагирате по даден начин
 • Какво цените в живота
 • Каква емоционална интелигентност притежавате
 • Кои са силните ви страни и областите за развитие

Заповядайте на щанда на Бизнес Ефект, където ще имате възможност да научите повече за психометричните тестове и ползата от тях, както и да спечелите награди от нашата томбола.

,,Всеки от нас вижда света през собствените си очи…‘‘

www.businesseffect.bg

Share